Beveiliger in de zorg

De Beveiliger in de zorg cursus binnen Kennis Kunde is een populaire en succesvolle cursus. Onze trainingsmethodiek is gebaseerd op eindtermgericht trainen, oftewel, we willen je klaarstomen voor het theorie- en praktijkexamen van de stichting vakexamens particuliere beveiliging. voor info over dit examen zie www.svpb.nl .

1- De opleiding wordt verzorgd door een docent op uw locatie met een minimum van 8 personen.
De training wordt op de theorie examentermen verzorgd en heeft 1 eindtoetsing en 1 portfolio eindgesprek.
1- Professioneel beveiligen in de zorg. Wat zijn de wettelijke kaders als je ondersteuning wordt gevraagd door zorgpersoneel?
Correct omgaan met de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Wat doe je als iemand een misdrijf heeft gepleegd en zorg nodig heeft?
Veilig werken. Hoe ga je om met emoties en agressie

Agressie op de werkvloer binnen de zorg

2- Weerbaarheid; hoe ga je om met de verschillende vormen van agressie?
Ondersteunend handelen bij vrijheidsbeperkende interventies. Wat is je rol en wat zijn je bevoegdheden?
Veilig omgaan met patiëntgegevens. Hoe ga je om met medische dossiers (AVG)?
Hoe stem je zorgaanbod en zorgvraag af? Wat is jouw rol als beveiliger bij grootschalige incidenten of continuïteitsstoringen.

Gedurende de training vind er een kennistoets plaats gericht op de eindtermen die gesteld zijn, alsmede een portfoliobeoordeling.
Door deze te toetsen volgens de eindtermen kunnen we de kwaliteit borgen in kennis en kunde en heeft u goed en geschoold personeel.

De theorie aftoetsing zal 35 vragen zijn en na het behalen van de cecuur ontvangt de deelnemer het certificaat Beveiliger in de zorg.

Ook is mogelijk dat natijd de examens worden afgelegd binnen het SVPB te Amersfoort. U heeft daar vrije keuze in.

Wij vanuit kennis-Kunde verzorgen de theorie op de eindtermen en bereiden de deelnemers voor op de eindtermen en toetsingen.

Wij kunnen u de training aanbieden in 3 trainingsavonden van elk 3 uren.
Van de kandidaat wordt veel thuiswerk gevraagd voor het leren. Zonder deze inzet heeft de opleiding geen kans van slagen.

Voor informatie, offerte en meer, neem contact op via ons contactscherm
https://kennis-kunde.nl/contact/